Chroń swoją markę z usługą Managed Trademark Clearinghouse (TMCH) Submission Service

Zarządzanie zgłoszeniami do Trademark Clearinghouse

Wkraczając w nową erę internetu z ponad 1000 rozszerzeń nowych domen, Trademark Clearinghouse (TMCH) pozwala właścicielom znaków towarowych w prosty, ale skuteczny sposób monitorować i chronić swoje marki. Jest to również jedyny sposób, dzięki któremu właściciele znaków towarowych mogą uczestniczyć w wyznaczonych okresach Sunrise.

EuropeID jest akredytowanym agentem Trademark Clearinghouse.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej usługi Managed TMCH Sumission Service, będziemy w stanie usprawnić proces zbierania, przedkładania i zarządzania danymi dotyczącymi znaków towarowych w TMCH, w tym deklaracji użytkowania oraz dowodu używania. Dodatkowo zapewnimy włączenie oraz zarządzanie wszystkimi powiązanymi plikami SMD (w przypadku fazy Sunrise) oraz etykietami. Upewnimy się, że znaki towarowe są potwierdzone przez TMCH i będziemy Cię informować o wszelkich nadchodzących istotnych wydarzeniach.

Zgłaszając znak towarowy w TMCH skorzystasz z następujących usług i opcji:

Usługa Sunrise

  • Zgodnie z rozporządzeniem, uruchomienie każdej nowej domeny funkcjonalnej (gTLD) rozpocznie się od fazy Sunrise dla posiadaczy znaków towarowych.
  • Tylko znaki towarowe zarejestrowane i w pełni potwierdzone przez TMCH będą mogły uczestniczyć w Sunrise.

Usługa Trademark Claims Service

  • Zarówno w czasie fazy Sunrise jak i ogólnej dostępności (General Availability) osoby trzecie usiłujące dokonać rejestracji nazwy domeny, która może naruszać Twoje prawo do znaków towarowych będą ostrzegane o istnieniu takiego znaku towarowego przed zakończeniem rejestracji. Będzie to miało skutek prewencyjny i będzie działać jako korzyść na wypadek ewentualnego sporu w przyszłości.

Dlaczego warto wybrać EuropeID do zgłaszania znaków towarowych w TMCH?

Nasza usługa zgłaszania znaków jest w pełni zarządzana. W większości przypadków nie ma potrzeby, aby udostępniać jakiekolwiek dane lub dokumenty (inne niż podpisanie deklaracji). Zostanie Ci przydzielony sumienny menedżer, który zajmie się każdym etapem procesu walidacji znaku w Twoim imieniu.

USŁUGI CLEARINGHOUSE

tmch direct

TMCH DIRECT

EuropeID managed submission

MANAGED SERVICE

Sumienny menedżer NO OK
Gromadzenie danych przez menedżera NO OK
Przygotowanie dokumentacji NO OK
Zebranie dowodu używania (Proof of use) NO OK
Skonsolidowane dane SMD (Signed Mark Data) NO OK
Przygotowanie odpowiednich etykiet NO OK
Weryfikacja danych przed zatwierdzeniem OK OK
Skonsolidowane fakturowanie NO OK
Automatyczne odnawianie wpisu w TMCH NO OK
Weryfikacja informacji dotyczących znaku towarowego przy odnowieniu NO OK
Zapis dowodu odnowienia znaku towarowego NO OK
Monitorowanie rejestracji dokonywanych przez osoby trzecie OK OK
Indywidualne alerty i powiadomienia NO OK
Prawo do uczestnictwa w fazie Sunrise OK OK
Powiadomienia o okresach Sunrise NO OK
Składanie wniosków w fazie Sunrise NO OK
Indywidualny serwis i wsparcie NO OK
Rejestracja domen funkcjonalnych NO OK

Jak kontynuować:

Znaki towarowe mogą być składane na 1, 3 lub 5 lat. Oferujemy zniżki na większą ilość lat/znaków towarowych.
Aby uzyskać więcej informacji i ofertę cenową, skontaktuj się z nami pod adresem support@europeid.com lub pod numerem +44 (0) 20 4571 1971.


EuropeID is an official Trademark Clearinghouse agent
Proszę czekać...