Lokalne przedstawicielstwo

Światowy lider w świadczeniu usług w ramach przedstawicielstwa lokalnego

Światowy lider w świadczeniu usług w ramach przedstawicielstwa lokalnego. W EuropeID dokładamy starań, aby usuwać bariery i ograniczenia w celu udostępnienia naszym klientom domen z restrykcjami. EuropeID jest faktycznie expertem w rejestrowaniu domen wymagających przedstawicielstwa lokalnego (Local Presence Service), czasami określanego mianem lokalnego agenta (Local Trustee/Local Proxy Service). Czy to za pośrednictwem naszego lokalnie zarejestrowanego oddziału lub przez zaufanego lokalnego reprezentanta, możesz zarejestrować tę ważną dla siebie domenę w państwie, w którym inni rejestratorzy nie są w stanie jej zarejestrować.

Prowadząc działalność gospodarczą na szczeblu lokalnym, w karajch takich jak Finlandia, Chorwacja, Tajlandia, Malezja lub inne, ta ważna domena lokalna może być kluczem do sukcesu. Zwiększa ona szansę, by Twoja strona darzona była miejscowym zaufaniem oraz jest niemal bezcennym czynnikiem zwiększającym widoczność w lokalnych wyszukiwarkach i maksymalizującym ruch internetowy do Twojej witryny.

Poniżej znajduje się pełna lista krajów, w których EuropeID oferuje przedstawicielstwo lokalne przy rejestracji domeny.

Czym jest usługa Local Presence Service?

W wielu krajach do zarejestrowania domeny wymagana jest fizyczna obecność na terenie danego terytorium. Często jest to kontakt administracyjny, który musi być obecny w kraju, w którym osoba zainteresowana ubiega się o nazwę domeny.

Wymagania i proces rejestracji znacznie się różnią w poszczególnych krajach. Aby rejestracja domeny była jak najprostsza, EuropeID oferuje pomoc w postaci przedstawicielstwa lokalnego (Local Presence Service). Usługę tę nazywa się również Local Proxy lub Local Agent Service. Jest to forma porozumienia akceptowanego formalnie przez władze rejestru, które upoważnia nas do reprezentowania Cię na szczeblu lokalnym (local domain contact).

Miejscowy adres wymagany jest w celu zarejestrowania nazw domen w krajach takich jak Norwegia, Finlandia, Kanada, Albania oraz wiele innych. Poniżej znajdziesz kompletną listę krajów wymagających obecność lokalną, które są obsługiwane przez EuropeID.

Certyfikat użytkownika

Klienci korzystający z przedstawicielstwa lokalnego z EuropeID otrzymają podpisany certyfikat użytkownika, który posłuży jako zabezpieczenie ich praw do posiadanych domen.

Jak zarejestrować domeny w kraju z ograniczeniami?

Wystarczy, że wybierzesz rozszerzenie domeny z listy, przeczytasz regulamin i sprawdzisz czy wybrana nazwa domeny jest dostępna za pomocą naszej wyszukiwarki. W następnym kroku będzie możliwe dokonanie wyboru naszych lokalnych usług. Można też sie łatwo skontaktować z nami za pośrednictwem poczty e-mail: .

Warunki świadczenia usługi Local Presence Service

EuropeID musi przez cały czas być nadzorującym rejestratorem nazwy domeny rejestrowanej z usługą Local Presence Service. Nazwa domeny będzie niezmiennie odnawiana tak długo jak obowiązujące opłaty roczne będą dokonywane terminowo. Zaliczki na opłaty roczne nie będą zwracane.

Jeżeli domena uzyskana przy pomocy przedstawicielstwa lokalnego służy do komunikacji z naruszeniem, w tym między innymi, prawa miejscowego, EuropeID usunie nazwę domeny lub unieważni ją w trybie natychmiastowym. Jeśli nazwa domeny jest używana do komunikowania treści nieetycznych lub niemoralnych w swojej naturze, nazwa domeny zostanie zawieszona do czasu, gdy treść nie zostanie zmieniona odpowiednio do wymagań regulaminu.

EuropeID lub jego przedstawiciel dostarcza usługi przedstawicielskie w dobrej wierze, ale nie może zagwarantować ochrony przed nieprzewidzianymi zakłóceniami lub przerwami w świadczeniu usług. W przypadku otrzymania prawomocnego orzeczenia wydanego przez kancelarię sądu lub podobną instytucję dotyczącego zmiany struktury prawnej nazwy domeny lub całkowitego jej usunięcia, EuropeID dokona tego natychmiast, i nie może w jakikolwiek sposób lub w jakiejkolwiek formie ponosić odpowiedzialności za taki bieg wydarzeń.

EuropeID ma prawo, według własnego uznania i bez konieczności informowania klienta, aktualizować dane adresowe lub dokonać transferu własności nazwy domeny z usługą Local Presence między swoimi lokalnymi przedstawicielami.

Użytkownik potwierdza, że zgodnie z posiadaną przez siebie wiedzą, nazwa domeny w żaden sposób ani w żadnej formie nie narusza znaków towarowych ani innych praw stron trzecich, ani nie narusza jakichkolwiek praw i procedur bezpośrednich lub pośrednich w istotnych krajach i poza nimi. Jeżeli jednak w dowolnym momencie nazwa domeny zostanie oceniona przez EuropeID jako taka, która narusza takie prawa, EuropeID ma prawo do samodzielnego reagowania w celu ochrony siebie i może bez ograniczeń wdrażać działania takie jak unieważnienie domeny, przeniesienie jej do innego właściciela lub usunięcie nazwy domeny.

Wyraźnie niedozwolone jest korzystanie z usługi przedstawicielstwa lokalnego w celu zakupu i sprzedaży domen. Wszelkie nazwy domen, które zostaną udostępnione "na sprzedaż" zostaną natychmiast unieważnione lub usunięte. Wyjątkiem może być domena funkcjonalna, w którym to przypadku taki wyjątek musi być wyraźnie potwierdzony przez obie strony w formie pisemnej przed dokonaniem zakupu nazwy domeny.

Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać EuropeID przed odpowiedzialnością oraz przed poniesieniem wszelkich strat, szkód lub kosztów, w tym opłat za usługi prawne, w granicach rozsądku, wynikające z roszczenia, działania, postępowania, pozwu, lub sporu wynikającego lub związanego z rejestracją, transferem lub użytkowaniem dowolnej domeny z przedstawicielstwem lokalnym.

W przypadku, gdy skarga zostanie złożona przeciwko EuropeID lub naszemu przedstawicielowi, bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnego sądu lub procedury rozwiązywania sporów lub podobnego procesu, nie mamy obowiązku chronić rejestracji domeny lub brać udziału w takim postępowaniu. EuropeID może zdecydować się na zlecenie klientowi dostarczenia w ciągu 7 dni dowodu legalnego prawa do domeny, lub osiągnięcia pisemnego porozumienia z EuropeID odnośnie dalszego postępowania w odpowiedzi na skargę.

W przypadku utraty nazwy domeny lub w przypadku utraty usługi na okres czasu, EuropeID ani nasi przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez klienta, bezpośrednio lub pośrednio, nawet jeśli firma EuropeID została poinformowana o możliwości wystąpienia takich strat lub szkód. Pomimo podejmowania wszelkich środków ostrożności, jakie stosujemy przy wyborze przedstawicielstwa lokalnego, jeśli decydujemy się na wybór lokalnego agenta a nie lokalnego biura, nie możemy w żaden sposób lub w żadnej formie ponosić odpowiedzialności za działania podejmowane przez agenta teraz lub w przyszłości.

Wszystkie z poniższych państw wprowadziły ograniczenia, uniemożliwiając międzynarodowym firmom rejestrację nazw domen. W krajach takich jak Norwegia i Australia tylko lokalne firmy mogą rejestrować domeny.

Lista krajów, w których oferowane jest przedstawicielstwo lokalne (usługa Local Presence)

Domena
Cena za rok
LPS

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być osobą prywatną lub podmiotem z siedzibą w Albanii. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Lokalnego Agenta dla nazw w domenie .AL.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być osobą prywatną lub podmiotem z siedzibą w Albanii. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Local Presence dla zanw w domenie .NET.AL.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być organizacją z siedzibą w Albanii. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Local Presence/Trustee Solution dla nazw w domenie .ORG.AL.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Argentynie. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Agent Solution przy rejestracji domen argentyńskich.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Argentynie.

Przepisy w skrócie:

Wymagane jest posiadanie lokalnej firmy.

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna lub znak towarowy wymagany. Akceptowana jest zarówno rejestracja jak i wniosek o znak towarowy. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Local Presence/Trustee Service dla nazw w australijskiej domenie .COM.AU.

Przepisy w skrócie:

Firma zarejestrowana lokalnie jest wymagana. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Local Presence/Trustee Service dla nazw w australijskiej domenie .NET.AU.

Przepisy w skrócie:

Przedstawiciel lokalny jest wymagany. Ubiegający się z zagranicy mogą skorzystać z usłgi Trustee Service oferowanej przez EuropeID w Bahrajnie. Istnieje możliwość, że wymagane będzie hostowanie nazwy domeny w lokalnym DNS. Koszty hostingu nie są zawarte powyżej.

Przepisy w skrócie:

Przedstawiciel lokalny jest wymagany. Ubiegający się z zagranicy mogą skorzystać z usłgi Trustee Service oferowanej przez EuropeID w Bahrajnie. Istnieje możliwość, że wymagane będzie hostowanie nazwy domeny w lokalnym DNS. Koszty hostingu nie są zawarte powyżej.

Przepisy w skrócie:

Brak restrykcji. Firmy zagraniczne mogą zarejestrować do 20 nazw w domenie .BA.

Przepisy w skrócie:

Brak restrykcji. Firmy międzynarodowe spoza Bośni mogą zarejestrować do 20 nazw w domenie .COM.BA.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Brazylii. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service przy rejestracji brazylijskich nazw domen.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Brazylii. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service przy rejestracji brazylijskich nazw domen.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Brazylii. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service przy rejestracji brazylijskich nazw domen.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę na terenie Unii Europejskiej. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Lokalnego Agenta.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Kanada, lub posiadać kanadyjskie znak towarowy. EuropeID również oferuje rejestrację z pełnomocnictwem poprzez naszego kanadyjskie przedstawiciela.

Przepisy w skrócie:

Kontakt administracyjny musi mieć siedzibę w Chile. EuropeID świadczy taką usługę w razie potrzeby.

Przepisy w skrócie:

Wymagany jest chorwacki number organizacji (OIB) lub numer VAT jednego z krajów EU.

Przepisy w skrócie:

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być firmą saudyjską, obywatelem lub stałym rezydentem Arabii Saudyjskiej.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi posiadać odpowiedni znak handlowy honorowany na Cyprze. Znaki handlowe EU/OHIM są honorowane. Ubiegający się z zagranicy będą potrzebowali ustalić kontakt lokalny. EuropeID służy pomocą w tej kwestii w ramach naszej usługi Trustee Service.

Przepisy w skrócie:

Brak restrykcji. Każda firma lub posiadacz znaku towarowego może zarejestrować nazwę w domenie .COM.EG trzeciego poziomu, www.firma.com.eg, www.znaktowarowy.com.eg. Znak handlowy lub firma mogą pochodzić z każdego kraju, lecz dokumentacja będzie konieczna. Lokalne osoby kontaktowe również są wymagane, jednakże, EuropeID zapewni to nieodpłatnie w ramach naszej usługi Trustee/Local Presence Service.

Przepisy w skrócie:

Zastrzeżone. Firmy egipskie oraz posiadacze egipskich znaków handlowych moga zarejestrować nazwy w domenie .EG drugiego poziomu, www.firma.eg lub www.znakhandlowy.eg. Posiadacze znaków handlowych nie muszą mieć lokalnego przedstawicielstwa. Lokalne osoby kontaktowe są również wymagane. Jednakże, EuropeID zapewni to nieodpłatnie w ramach naszej usługi Trustee/Local Presence Service dla nazw w domenie .EG.

Przepisy w skrócie:

Każda firma / organizacja lub właściciel znaku towarowego może zarejestrować nazwy domen trzeciego poziomu .ORG.EG, www.yourcompany.org.eg, www.yourtrademark.org.eg. Znak towarowy lub firma może być z dowolnego kraju, ale będzie wymagana dokumentacja. Kontakty lokalne są również wymagane, jednakże EuropeID zapewni to bezpłatnie w ramach naszej usługi Trustee/Local Presence Service.

Przepisy w skrócie:

Firma zarejestrowana lokalnie jest wymagana. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw domen rejestrowanych w Salwadorze.

Przepisy w skrócie:

Firma zarejestrowana lokalnie jest wymagana. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw domen rejestrowanych w Salwadorze.

Przepisy w skrócie:

Lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. Europe ID zapewni tę usługę bez dodatkowych opłat.

Przepisy w skrócie:

Brak restrykcji. CO.EE jest domeną w prywatnych rękach. Nazwa domeny będzie sub-domeną tej.

Przepisy w skrócie:

Lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. Europe ID zapewni tę usługę bez dodatkowych opłat.

Przepisy w skrócie:

Lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. Europe ID zapewni tę usługę bez dodatkowych opłat.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. EuropeID oferuje usługę Local Presence/Trustee Service nieodpłatnie dla ubiegających się spoza tego obszaru geograficznego.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenie .FR.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Klientom spoza Europy EuropeID oferuje usługę Local Presence Service nieodpłatnie.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Gruzji. EuropeID oferuje usługę Lokalnego Agenta nieodpłatnie.

Przepisy w skrócie:

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Gruzji. EuropeID oferuje usługę Lokalnego Agenta nieodpłatnie.

Przepisy w skrócie:

Firma zarejestrowana lokalnie jest wymagana. Dodatkowo EuropeID oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenie .COM.GH w Ghanie.

Przepisy w skrócie:

Firma zarejestrowana lokalnie jest wymagana. Dodatkowo, EuropeID oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenie .ORG.GH w Ghanie.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Guam. EuropeID służy pomocą w zapewnieniu lokalnego przedstawiciela w celu rejestracji nazwy domeny.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Guam. EuropeID służy pomocą w zapewnieniu lokalnego przedstawiciela w celu rejestracji nazwy domeny.

Przepisy w skrócie:

Firma działająca lokalnie jest wymagana.

Przepisy w skrócie:

Tylko fimy oraz osoby indywidualne z Unii Europejskiej mogą dokonać rejestracji. EuropeID oferuje usługę Trustee Service dla nazw domen węgierskich.

Przepisy w skrócie:

Tylko fimy oraz osoby indywidualne z Unii Europejskiej mogą dokonać rejestracji. EuropeID oferuje usługę Trustee Service dla nazw domen węgierskich.

Przepisy w skrócie:

Dostępne dla rejestracji znaków towarowych honorowanych na Węgrzech.

Przepisy w skrócie:

Tylko fimy oraz osoby indywidualne z Unii Europejskiej mogą dokonać rejestracji. EuropeID oferuje usługę Trustee Service dla nazw domen węgierskich.

Przepisy w skrócie:

Tylko fimy oraz osoby indywidualne z Unii Europejskiej mogą dokonać rejestracji. EuropeID oferuje usługę Trustee Service dla nazw domen węgierskich.

Przepisy w skrócie:

Tylko fimy oraz osoby indywidualne z Unii Europejskiej mogą dokonać rejestracji. EuropeID oferuje usługę Trustee Service dla nazw domen węgierskich.

Przepisy w skrócie:

Przepisy w skrócie:

Przedstawicielstwo lokalne lub identyczny znak handlowy z każdego kraju są wymagane. Wszystkim ubiegającym się, EuropeID oferuje usługę Local Presence/Trustee Service.

Przepisy w skrócie:

Przedstawicielstwo lokalne lub identyczny znak handlowy z każdego kraju są wymagane. Wszystkim ubiegającym się, EuropeID oferuje usługę Local Presence/Trustee Service.

Przepisy w skrócie:

Firma zarejestrowana lokalnie jest wymagana. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service w Iraku.

Przepisy w skrócie:

Ubiegającym się, którzy nie mają siedziby na terenie Unii Europejskiej EuropeID może służyć pomocą jako przedstawiciel w procesie rejestracji.

Przepisy w skrócie:

Lokalny adres kontaktowy jest wymagany, który EuropeID zapewni nieodpłatnie.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być Japońską firmą.

Przepisy w skrócie:

Dla ubiegających się z zagranicy, lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. EuropeID może go zapewnić w ramach naszej usługi Trustee Service. Nazwy domeny muszą być identyczne z nazwą firmy ubiegającego się lub zgadzać się z nazwą znaku handlowego zarejestrowanego w każdym kraju.

Przepisy w skrócie:

Dla ubiegających się z zagranicy, lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. EuropeID może go zapewnić w ramach naszej usługi Trustee Service. Nazwy domeny muszą być identyczne z nazwą firmy ubiegającego się lub zgadzać się z nazwą znaku handlowego zarejestrowanego w każdym kraju.

Przepisy w skrócie:

Usługa Lokalnego Agenta wymagana. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenie .KR, jeśli nie masz przedstawicielstwa w Korei. Usługa Trustee Service jest nieodpłatna.

Przepisy w skrócie:

Usługa Lokalnego Agenta wymagana. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenie .KR, jeśli nie masz przedstawicielstwa w Korei. Usługa Trustee Service jest nieodpłatna.

Przepisy w skrócie:

Usługa Lokalnego Agenta wymagana. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenie .KR, jeśli nie masz przedstawicielstwa w Korei. Usługa Trustee Service jest nieodpłatna.

Przepisy w skrócie:

Usługa Lokalnego Agenta wymagana. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenie .KR, jeśli nie masz przedstawicielstwa w Korei. Usługa Trustee Service jest nieodpłatna.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się z zagranicy mogą zarejestrować nazwę swojej firmy, części nazwy lub znak handlowy w domenie .COM.KW. Znaki handlowe mogą pochodzić z każdego kraju. Dozwolone jest skrócenie nazwy firmy lub organizacji. Lokalny kontakt administracyjny musi być wyznaczony. W miarę potrzeb zapweniamy kontakt administracyjny nieodpłatnie w ramach naszej usługi Trustee Service/Local Presence dla nazw w domenach kuwejckich. Proszę wybrać darmową usługę Trustee Service przy finalizacji zakupu nazwy domeny.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się z zagranicy mogą zarejestrować nazwę swojej fimry, części nazwy lub znak handlowy w domenie .NET.KW. Znaki handlowe mogą pochodzić z każdego kraju. Dozwolone jest skrócenie nazwy firmy lub organizacji. Lokalny kontakt administracyjny musi być wyznaczony. W miarę potrzeb zapweniamy kontakt administracyjny nieodpłatnie w ramach naszej usługi Trustee Service/Local Presence dla nazw w domenach kuwejckich. Proszę wybrać darmową usługę Trustee Service przy finalizacji zakupu nazwy domeny.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się z zagranicy mogą zarejestrować nazwę swojej firmy, organizacji, organizacji pozarządowej non-profit, lub znaku handlowego w domenie .ORG.KW. Znaki handlowe mogą pochodzić z każdego kraju. Możliwe jest skrócenie nazwy firmy lub organizacji. Lokalny kontakt administracyjny musi być wyznaczony. W miarę potrzeb zapweniamy kontakt administracyjny nieodpłatnie w ramach naszej usługi Trustee Service/Local Presence dla nazw w domenach kuwejckich. Proszę wybrać darmową usługę Trustee Service przy finalizacji zakupu nazwy domeny.

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna i znak towarowy klasy 35 wymagany. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenie libańskiej.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być libańską instytucją edukacyjną. Proces rejestracji zawiera rejestrację libańskiego znaku towarowego identycznego z nazwą domeny.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być organizacją libańską. Proces rejestracji obejmuje rejestrację libańskiego znaku towarowego identycznego z nazwą domeny.

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna lub znak towarowy wymagany. Zagraniczni posiadacze znaków towarowych honorowanych w Makau mogą zarejestrować identyczne nazwy domen w ramach usługi Trustee Service dla domeny .MO. Proszę zwrócić uwagę, że nazwy w domenie .MO mogą być zarejestrowany tylko przy równoczesnym zarejestrowaniu nazwy w domenie .COM.MO.

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna lub znak towarowy wymagany. Zagraniczni posiadacze znaków towarowych honorowanych w Makau mogą zarejestrować identyczne nazwy domen w ramach usługi Trustee Service oferowanej przez EuropeID dla domeny .COM.MO.

Przepisy w skrócie:

Lokalna organizacja lub znak handlowy jest wymagany. Zagraniczni posiadacze znaków towarowych honorowanych w Makau mogą zarejestrować identyczne nazwy domeny w ramach oferowanej przez EuropeID usługi Trustee Service dla domeny .ORG.MO.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być macedońską firmą lub mieszkańcem Macedonii. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenach macedońskich.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być macedońską firmą lub mieszkańcem Macedonii. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenach macedońskich.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być macedońską firmą lub mieszkańcem Macedonii. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenach macedońskich.

Przepisy w skrócie:

Firma zarejestrowana lokalnie jest wymagana. EuropeID oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenie .MY klientom, którzy nie mają lokalnego przedstawicielstwa w Malezji.

Przepisy w skrócie:

Firma zarejestrowana lokalnie jest wymagana. EuropeID oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenie .COM.MY klientom, którzy nie mają lokalnego przedstawicielstwa w Malezji.

Przepisy w skrócie:

Firma zarejestrowana lokalnie jest wymagana. Jednakże, EuropeID oferuje usługę Local Presence Solution klientom, którzy nie mają lokalnego oddziału.

Przepisy w skrócie:

Firma zarejestrowana lokalnie jest wymagana. Jednakże, EuropeID oferuje usługę Local Presence Solution klientom, którzy nie mają lokalnego oddziału.

Przepisy w skrócie:

Przepisy w skrócie:

Lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. EuropeID służy pomocą w ustanowieniu takowego. Wyjątkiem są firmy międzynarodowe z oddziałami w ponad 3 krajach, i z rocznym przychodem w wysokości ponad 5 milionów dolarów (USD).

Przepisy w skrócie:

Brak restrykcji. Lokalny kontakt administracyjny będzie zapewniony nieodpłatnie.

Przepisy w skrócie:

Usługa Lokalnego agenta jest wymagana.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być firmą norweską. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Local Presence/Trustee Service klientom, którzy nie mają przedstawicielstwa w Norwegii.

Przepisy w skrócie:

Usługa Lokalnego Agenta jest wymagana. Jednakże, EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla nazw w domenie .OM w Omanie.

Przepisy w skrócie:

Lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. EuropeID służy pomocą w pozyskaniu takowej usługi, w razie potrzeby.

Przepisy w skrócie:

Lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. EuropeID służy pomocą w pozyskaniu takowej usługi, w razie potrzeby.

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna lub znak towarowy wymagany. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Local Presence/Trustee Service dla nazw w tej domenie.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Klientom spoza Europy EuropeID oferuje usługę Local Presence Service nieodpłatnie

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna lub znak towarowy wymagany. Lokalny kontakt administracyjny jest konieczny. EuropeID może zapewnić lokalne kontakt w ramach naszej usługi Trustee service w Arabii Sudyjskiej.

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna lub znak towarowy wymagany. Lokalny kontakt administracyjny jest konieczny. EuropeID może zapewnić lokalne kontakt w ramach naszej usługi Trustee service w Arabii Sudyjskiej.

Przepisy w skrócie:

Lokalna organizacja lub znak handlowy jest wymagany. Lokalny kontakt administracyjny jest konieczny. EuropeID może go zapewnić w ramach naszej usługi Trustee Service w Arabii Saudyjskiej.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być firmą saudyjską, obywatelem lub stałym rezydentem Arabii Saudyjskiej.

Przepisy w skrócie:

Przepisy w skrócie:

Lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. EuropeID zapewni tę usługę bez dodatkowych opłat.

Przepisy w skrócie:

Lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. EuropeID zapewni tę usługę bez dodatkowych opłat.

Przepisy w skrócie:

Lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. EuropeID zapewni tę usługę bez dodatkowych opłat.

Przepisy w skrócie:

Lokalny kontakt administracyjny jest wymagany. EuropeID służy pomocą w pozyskaniu tej usługi w razie potrzeby

Przepisy w skrócie:

Dla ubiegających się spoza Słowacji EuropeID oferuje rejestrację poprzez lokalnego przedstawiciela. Przedstawieciel stanie się prawnym posiadaczem nazwy domeny.

Przepisy w skrócie:

Brak restrykcji. Lokalny kontakt administracyjny zapewniamy nieodpłatnie.

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna lub międzynarodowy (nie tajski) znak handlowy są wymagane. Znak handlowy może być zarejestrowany w każdym kraju na świecie przy wykorzystaniu usługi Local Presence/Trustee Service w Tajlandii. Służymy pomocą w rejestracji znaku handlowego, codziennie, w jednorazowa oferta w cenie 200 USD. Po więcej szczegółów, prosimy o kontakt.

Przepisy w skrócie:

Dostępne dla firm z siedzibą w Tajlandii lub osób indywidualnych, które są obywatelami lub rezydentami Tajlandii. Dodatkowo, EuropeID oferuje usługę Local Presence Service dla nazw w tej domenie

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Urugwaju. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla urugwajskich nazw domen.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi mieć siedzibę w Urugwaju. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Trustee Service dla urugwajskich nazw domen.

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna jest wymagana. Jednakże, EuropeID oferuje przedstawicielstwo lokalne dla klientów spoza Jemenu. Nazwy domen muszą być hostowane w Jemenie. Zatem opłata roczna obejmuje mały pakiet hostingowy.

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna jest wymagana. Jednakże, EuropeID oferuje przedstawicielstwo lokalne dla klientów spoza Jemenu. Nazwy domen muszą być hostowane w Jemenie. Zatem opłata roczna obejmuje mały pakiet hostingowy.

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna jest wymagana. Jednakże, EuropeID oferuje przedstawicielstwo lokalne dla klientów spoza Jemenu. Nazwy domen muszą być hostowane w Jemenie. Zatem opłata roczna obejmuje mały pakiet hostingowy.

Przepisy w skrócie:

Firma lokalna jest wymagana. Jednakże, EuropeID oferuje przedstawicielstwo lokalne dla klientów spoza Jemenu. Nazwy domen muszą być hostowane w Jemenie. Zatem opłata roczna obejmuje mały pakiet hostingowy.

Przepisy w skrócie:

Ubiegający się musi być podmiotem z siedzibą w Zambii. EuropeID dodatkowo oferuje usługę Local Presence dla nazw w domenie CO.ZM.
Proszę czekać...